ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Νήματα πολυεστερικά

Γενικές πληροφορίες για τα πολυεστερικά νήματα

Τα πολυεστερικά νήματα είναι συνθετικά νήματα τα οποία παράγονται από 100% πολυεστέρα.

 

Χρήση

Τα πολυεστερικά αυτά νήματα χρησιμοποιούνται για το ράψιμο των σακιών μετά το γέμισμα τους, για γενικές χρήσεις, αλλά και κατά την ξήρανση των καπνών.

 

Τύποι πολυεστερικών νημάτων

Τα συνθετικά νήματα διατίθενται σε διάφορα νούμερα, τα οποία είναι κωδικοποιημένα ως εξής. Το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της κλωστής και το δεύτερο νούμερο δηλώνει τον αριθμό των κλώνων.

 

 

Διαθέσιμα νούμερα συνθετικών νημάτων

No. Τύπος 200 gr 2 Kg
8/3 Μπομπίνα
10/3 Μπομπίνα
12/4 Κονάκι
12/4 Μπομπίνα