ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Χάρτινοι σάκοι

Γενικές πληροφορίες για τους χάρτινους σάκους

Οι χάρτινοι σάκοι, που είναι φυσικά κατασκευασμένοι από χαρτί και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων τα οποία είναι σε μορφή σκόνης.

 

Χρήση

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι χάρτινοι σάκοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων σε σκόνη. Παραδείγματα μερικών προϊόντων που συσκευάζονται σε χάρτινα σακιά είναι:

  • Αλεύρι
  • Σιτηρά
  • Πίτυρα
  • Ζωοτροφές, κ.α.

 

Τύποι χάρτινων σάκων

Οι χάρτινοι σάκοι είναι χρώματος καφέ ή λευκού και διατίθενται με δύο ή τρία φύλλα. Ο αριθμός των φύλλων ορίζει και την ανθεκτικότητα του σάκου.

Χάρτινοι σάκοι για αλεύρι

Με χεράκι
 
Διαστάσεις
27x37+12 cm δύο φύλλα για 5 kg αλεύρι
27x56+12 cm δύο φύλλα για 10 kg αλεύρι
   
Χάρτινοι σάκοι για αλεύρι, ζωοτροφές, κάρβουνα

Ανοικτού στομίου
 
Διαστάσεις
40x60+10 cm δύο φύλλα για 5 kg κάρβουνα
46x79+13 cm δύο φύλλα για 10 kg κάρβουνα (λαμιναρισμένα)
46x80+9 cm δύο φύλλα για 25 kg αλεύρι
50x80+9 cm δύο φύλλα για 25 kg αλεύρι
60x95+13 cm τρία φύλλα για 50 kg αλεύρι

 

Εκτύπωση σάκων

Όλοι οι χάρτινοι σάκοι (είτε με χεράκι, είτε ανοιχτού στομίου) μπορούν τα τυπωθούν στο εργοστάσιο μας, σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη. Μάθετε περισσότερα για τη δυνατότητα εκτύπωσης σάκων.