ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Πλαστικοί σάκοι

Γενικές πληροφορίες για τους πλαστικούς σάκους

Οι πλαστικοί σάκοι (υφαντοί σάκοι πολυπροπυλενίου) αποτελούν μια κατηγορία των προϊόντων σάκων.

 

Χρήση

Οι πλαστικοί σάκοι πολυπροπυλενίου προορίζονται για διάφορες χρήσεις. Μερικές από τις συνηθέστερες είναι οι εξής:

 • Ζωοτροφές
 • Πίτυρα
 • Βήττες
 • Καλαμπόκι
 • Ρύζι
 • Πρώτες ύλες
 • Σόγια
 • Ελίες
 • Σιτάρι
 • Άλευρα
 • Υποπροϊόντα ζωοτροφών
 • Ξύλα
 • Κάρβουνα, κλπ.

 

Τύποι πλαστικών σάκων

Οι πλαστικοί σάκοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

1. Πλαστικοί σάκοι ανοικτού στομίου

Τα πλαστικά σακιά ανοιχτού στομίου στο πάνω μέρος τους είναι ανοιχτά για να μπορούν να σακιαστούν εύκολα τα προϊόντα. Μπορούν να είναι τόσο στριφωμένα, όσο και αστρίφωτα στο πάνω μέρος τους, ανάλογα με το τι χρειάζεται ο πελάτης.

Βασικό χρώμα των πλαστικών σάκων είναι το λευκό, αλλά διαθέτουμε και χρωματιστά (πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε, γκρι), καθώς και διαφανή. Τα διάφανα σακιά χρησιμοποιούνται για την συσκευασία προϊόντων που θέλουμε να φαίνονται. Τέτοια προϊόντα είναι για παράδειγμα το καλαμπόκι, οι πατάτες και άλλα.

Ιδιαίτερη κατηγορία σάκων, κατά κύριο λόγο ανοικτού στομίου είναι τα Λαμιναρισμένα σακιά τα οποία είναι επεξεργασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδιαβροχοποιημένα.

Τα λαμιναρισμένα σακιά χρησιμοποιούνται κυρίως για την συσκευασία κάρβουνου, αλλά και άλλων προϊόντων.

 

 

2. Πλαστικοί σάκοι βαλβίδας

Τα πλαστικά σακιά βαλβίδας είναι εξειδικευμένα σακιά και απευθύνονται κυρίως σε εργοστάσια ζωοτροφών, αλεύρων για την συσκευασία πιτύρων, κλπ. Σε αντίθεση με τα σακιά ανοιχτού στομίου, τα σακιά βαλβίδας δεν είναι πλήρως ανοιχτά από το επάνω μέρος, αλλά διαθέτουν μια βαλβίδα στο πάνω δεξί μέρος τους, στην οποία μπορεί να εισέλθει ένας σωλήνας και από εκεί να γεμίσει το σακί με το προϊόν.

Το πλεονέκτημα τους είναι ότι μετά το γέμισμα τους δεν απαιτείται ράψιμο στο επάνω μέρος τους για να κλείσουν, αλλά η βαλβίδα κλείνει από μόνη της!

 

 

Εκτύπωση σάκων

Όλοι οι πλαστικοί σάκοι (είτε ανοιχτού στομίου, είτε βαλβίδας) μπορούν τα τυπωθούν στο εργοστάσιο μας, σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη. Μάθετε περισσότερα για τη δυνατότητα εκτύπωσης σάκων.